dimecres, 2 de gener del 2019

CLASSES 2019 - 2n TRIMESTRE

Escola Carles Faust - Set de country 
Instructora: Montserrat Soler

INICIACIÓ - DIMECRES
Del 9 de Gener a 27 de Març de 18:30 a 19:30 

INTERMIG - DIMECRES
Del 9 de Gener a 27 de Març de 17:30 a 18:30

AVANÇAT

DIMARTS Del 8 de Gener a 26 de Març de 20:00 a 21:00
DIJOUS   Del 10 de Gener a 28 de Març de 19:00 a 20:00===========================================================

Casal Cívic Benet Ribas
Instructora: Silvia Florido
INICIACIÓ - DILLUNS

Del 28 de Gener a 25 de Març  de 19:15 a 20:15