dilluns, 25 de març del 2019

CLASSES COUNTRY 3r TRIMESTRE


Escola Carles Faust - Set de country

Instructora: Montserrat Soler 


AVANÇAT - DIMARTSDel 2 d'Abril al 18 de JunyHorari: 19:30h a 20:30h

INTERMIG - DIMECRESDel 3 d'Abril al 19 de Juny
Horari: 17:30h a 18:30h

INICIACIÓ - DIMECRES

Del 3 d'Abril al 19 de JunyHorari: 18:30h a 19:30h

Ubicació===========================================================

Casal Cívic Benet Ribas

Instructora: Silvia Florido

INICIACIÓ - DILLUNS

Del 8 d'Abril al 17 de Juny
Horari: 19:15h a 20:15h